René Mathijsen Fotografie, topklasse in de schoolfotografie

René Mathijsen Fotografie is ruim 10 jaar geleden als éénmanszaak begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van een aantal enthousiaste en ervaren schoolfotografen.

Marc Bolsius & René Mathijsen

Jarenlange praktijkervaring als schoolfotograaf in dienst bij grotere bedrijven is hieraan voorafgegaan. De opgedane kennis en ervaring heeft ons vooral doen inzien, dat bepaalde zaken ook anders aangepakt kunnen worden! Wij kiezen bewust voor:

  1. een kleinschalige aanpak gebaseerd op maatwerk
  2. nadruk op persoonlijk contact
  3. korte communicatielijnen

Uw eigen ideeën en suggesties, bijvoorbeeld, zijn altijd welkom en in overleg uitvoerbaar.

Onze uitgangsgedachte is even simpel als helder:

in een ontspannen en prettige sfeer zorgen voor een waardevolle herinnering aan de schooljaren van de kinderen, vastgelegd in een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare fotoserie.

Het is de essentie van schoolfotografie, niet meer en niet minder. Daar staan wij voor.

Uiteraard hopen wij dat uw nieuwsgierigheid is gewekt. Wij willen het dan ook niet bij mooie woorden laten. Graag willen wij u er in de praktijk van overtuigen dat we alles in huis hebben om aan uw wensen en verwachtingen te voldoen.


Terug naar het hoofdmenu Basisonderwijs